Fritidsbåtar

Intresset för fritidsbåtar har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sverige är ett av de båttätaste länderna i världen. Våra omfattande samlingar av originalbåtar, båtmotorer, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren. En stor del museets fritidsbåts- och båtmotorsamling förvaras på Rindö och visas vissa helger under sommarhalvåret.