Fritidsbåtens historia i Sverige börjar vid mitten av 1800-talet. KSSS grundas 1830 och efter det tillkommer flera segelsällskap i snabb följd. De tidigaste båtklubbarna samlade endast seglande båtfarare av den enkla anledningen att det inte fanns båtmotorer vid den här tiden.

Från början var båtsport något som främst lockade personer ur de övre samhällsskikten men vid sekelskiftet 1900 började även arbetare gå samman och bilda båtklubbar.

Att museet skulle samla in fritidsbåtar var knappast påtänkt vid starten 1938. Men i takt med att intresset för båtar och båtliv ökade bland vanliga människor började Sjöhistoriskas föremålsintendenter snegla även mot dessa flytetyg. Många av dem var ju inte heller större än att de gick att samla in helt och hållet.

Hur vi samlade förr

De tidigast insamlade båtarna var ofta unika i sitt slag. Det kunde vara en smäcker roddbåt från England, en liten ångslup eller en segelkanot som varit på världsomsegling. I dag försöker vi i stället att samla in de båtar som varit mest betydelsefulla för allmänheten. Därför finns det både en Folkbåt, en Albin 25 och en Vega-kryssare i samlingen.

Hur vi samlar idag

När en båt samlas in dokumenterar vi den. Ibland intervjuar vi tidigare ägare och tar hand om material som berör båten. När de första båtarna registrerades i föremålssamlingen var det endast båten i sig som intresserade museet medan vi idag försöker få med all information som går att få fram. En fritidsbåt kan berätta mycket om sin tid, om trender och om de människor som använt den.

Båtmagasinet på Rindö

Öppettider på Rindö 2024:

1-2 juni kl. 10-16
17-18 augusti kl. 10-16
14-15 september kl. 10-16
11-13 oktober kl. 10-16

Filmer om fritidsbåtar i Båtmagasinet på Rindö