Sjöhistoriska k-märker kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill vi att dessa välbevarade båtar ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras och användas. Det finns idag k-märkta fritidsbåtar från Skåne i söder till Norrbotten i norr, även om flest av dem finns i vattnen kring Stockholm.

 

 

Frågor & ansökan:

Vill du veta mer om k-märkning av fritidsbåtar?

Här hittar du mer information om k-märkningen av fritidsbåtar, bakgrund, syfte och förfarandet. 

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om k-märkning av fritidsbåt

Vill du ansöka om k-märkning av din fritidsbåt? Här finns ansökningablanketten att ladda ner.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Frågor om k-märkning

Har du frågor om k-märkning kan du mejla dem till intendent Fredrik Blomqvist. 

Mejla fråga om k-märkning

Frågor om ritningar

Frågor som gäller ritningar på fritidsbåtar besvaras av Sjöhistoriskas arkiv. 

Mejla fråga om ritningar