Fyrar har mycket stor betydelse som symboler och som karaktäristiska byggnader i kustlandskap längs havs- och sjökuster.

I Sverige förvaltas de flesta fyrar av Sjöfartsverket även om många äldre fyrar inte längre har samma stora betydelse för yrkessjöfarten. Numera finns även ett flerat andra förvaltare som ideella föreningar, stiftelser mm. Många fyrar stora kulturhistoriska värden, flera har därför blivit byggnadsminnen. 

Det finns ett stort engagemang för fyrarna och deras mångfacetterade historia, främst genom den ideella föreningen Svenska Fyrsällskapet. Tack vare detta engagemang sköts underhållet bättre och flera fyrar hålls öppna för allmänheten.

Fyrforum

Under våren 2024 planerar vi nästa fyrforum. Vårt mål är att genomföra dessa trräffar runt om i landet där det finns viktiga fyrar att besöka. Fyrforum har genomförts i Helsingborg/Kullen, i Mariestad och på Gotland. En förutsättning för att mötena ska bli lyckade är ett nära samarbete mellan oss och Svenska Fyrsällskapet och dess lokala aktörer samt fyrförvaltaren Sjöfartsverket. Om du vill ha mer information om genomförda eller kommande fyrarrangemng hör av dig till: fredrik.blomqvist@smtm.se

Syftet med fyrforum är att deltagarna kan utbyta erfarenheter och hitta inspiration för arbetet med detta karaktäristiska kulturarv.