Fyrar har mycket stor betydelse som symboler och som karaktäristiska byggnader i kustlandskap längs havs- och sjökuster.

I Sverige förvaltas de flesta fyrar av Sjöfartsverket även om många äldre fyrar inte längre har samma stora betydelse för yrkessjöfarten. Numera finns även ett flerat andra förvaltare som ideella föreningar, stiftelser mm. Många fyrar stora kulturhistoriska värden, flera har därför blivit byggnadsminnen. I december 2017 beslutade regeringen att ytterligare åtta fyrar blir byggnadsminnen. Det handlar bl a om Kullen i Skåne och Högbondens fyr i Västernorrland.

Det finns ett stort engagemang för fyrarna och deras mångfacetterade historia, främst genom den ideella föreningen Svenska Fyrsällskapet. Tack vare detta engagemang sköts underhållet bättre och flera fyrar hålls öppna för allmänheten.

Fyrforum

Helgen den 14-15 maj 2022 arrangerar vi tillsammans med Svenska Fyrsällskapet nästa fyrforum. Platsen är Gotland där Fyrtillsyn Gotland tillsammans med lokala hembygdsföreningar sköter, visar och levandegör fyrarna. Två exempel är Östergarnsholm och Hoburgen.

För att få ett detaljerat program kontakta: fredrik.blomqvist@smtm.se

Syftet med fyrforum är att deltagarna kan utbyta erfarenheter och hitta inspiration för arbetet med detta karaktäristiska kulturarv.

Referat från Sjöhistoriska museets Fyrseminarium 2018:

Nolhagen nedre under renovering. Foto från Mariestads fyrsällskap.