Deodar är ett tvåmastat segelfartyg. Hon har två försegel och ett gaffelsegel på den främre masten, medan den aktre mastens segel har tagits ned. Det svartvita fotografiet är taget på Nybroviken i Stockholm, Skeppsholmens och Blasieholmens bebyggelse syns i bakgrunden.

SDUW
Byggd: Brixham, England, 1911
Material: Ek
Längd: 24.00
Bredd: 5.80
Djup: 2.70
Brt 53
Segelfartyg, ketch
Hemmahamn: Stockholm

Deodar är byggd som engelsk sailing trawler med ketchrigg. Hon var först registrerad i Brixham men såldes 1919 till Lowestoft och användes till seglande trålfiske på Nordsjön. År 1937 såldes fartyget till Grundsund i Sverige. Då var hon ett av de sista segelfartygen i vårt land som inte hade hjälpmaskin. Den första maskinen sattes in så sent som 1939. Hon är en god representant för de hundratals engelska kuttrar som köptes till Sverige.

Idag finns endast ett fåtal av dessa bevarade i vårt land. 1942 byggdes Deodar om för fraktfart och döptes till Rigmor med hemmahamn i Hamburgsund. Därefter gick hon i fraktfart fram till 1958. Efter ett antal ägarbyten under 1960-talet såldes fartyget 1972 till nuvarande ägaren som sedan dess har genomfört omfattande arbeten ombord. Deodar är idag till sin exteriör mycket lik det utseende hon hade som seglande trålare.