Diana är ett passagerarfartyg med två däck. Hon är vit med trädetaljer och har ett soldäck i aktern på översta däcket. På fotot ligger fartyget vid Skeppsbrons kaj i Stockholm. I bakgrunden till höger syns Nationalmuseum.

SDRU
Byggd: Finnboda varv, 1931
Material:Stål/järn
Längd: 31,66
Bredd: 6,85
Djup: 2.95
Brt: 269
Passagerarfartyg.
Hemmahamn: Göteborg

1931 levererades Rederiaktiebolaget Göta Kanals nya kombinerade passagerar- och lastbåt, Diana, från Finnboda Varv i Stockholm. Hon beställdes inför en förväntad turistinvasion av svenskamerikaner till Sverige och var avsedd att gå genom Göta kanal mellan Göteborg och Stockholm. Diana var landets sista ångdrivna fartyg i reguljär kanalfart. Ångmaskinen byttes mot dieseldrift så sent som 1969.

Inredningen har ändrats genomgripande vid om och tillbyggnader av fartyget. Lastrummet delades 1960 och byggdes om till fyra hytter. Senare ändrades hela lastrummet till ett konferensrum. 1974 ändrades fartygets överbyggnader, styrhytten flyttades fram så fördäcket förkortades.

Hytterna byggdes om 1987 på Falkenbergs Varv. Diana brukas i en lång tradition där förändringar av fartyget speglar utvecklingen och tidens krav på säkerhet och driftekonomi.

Foto: Boberger (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons