YD03

Byggd: Båtbyggare Emil Pålsson, 1971

Längd: 6,40 m

Bredd: 2,30 m

Fiskebåt, snipa

Hemmahamn: Abbekås, Skurups kommun

 

Emil af Mossby sjösattes 1971 och är byggd av båtbyggaren Emil Pålsson på beställning av fiskaren Jonny Larsson. Båten användes för kommersiellt ålfiske och var därmed registrerad för yrkesmässig fiskesjöfart med nummer YD03. Numera ägs och används båten som fritidsbåt och ligger i Abbekås hamn.

Emil av Mossby är en klinkbyggd kraftig snipa i ek på ek. Båten har huggna spant och en elegant sväng på akterstäven vilket är klassiskt för de skånska sniporna. Tofterna i för och aktern går ner i kölsvinet så att det bildas ett lastutrymme midskepps, här förvarades den fångade fisken under transport till hamnen. Inga större renoveringar eller förändringar har gjorts på båten sedan den byggdes. Maskinen är en renoverad Albin diesel AD2.

Emil af Mossby representerar det småskaliga ålfisket i Skåne väl och har stort kulturhistoriskt värde. Båten är i gott skick och har sin originalmotor kvar.