Harry är en traditionell bogserbåt med styrhytt midskepps. Den har grönmålat skrov och brun överbyggnad. På bilden syns passagerare både på det öppna fördäcket och det soltakstäckta akterdäcket. Framför den svarta skorstenen syns en gul mast.

SGVU
Byggd: Brynäsvarvet, AB Atlas, Gävle, 1887
Material: Stål
Längd: 19,80
Bredd: 4,88
Djup: 2,14
Brt: 48
Bogserbåt
Hemmahamn: Lysekil

Bogserbåten Harry byggdes vid Brynäsvarvet AB Atlas i Gävle år 1887 som "Korsnäs 1". Fartyget användes för bogsering av fartyg, pråmar och timmer. 1950 sålde Korsnäsbolaget fartyget som i och med detta genomgick en total ombyggnad vid Ideals varv vid Söder Mälarstrand i Stockholm. Det mesta utom delar av skrovet byttes ut.

Bland annat tillverkades ett nytt däck och nya däckshus av plåt. Ångmaskinen byttes ut mot en 300 hkr Skandiamotor och hon blev därmed en av Mälarens kraftigare bogserbåtar. Namnet ändrades till Arne.

År 1952 såldes fartyget till Sand & Grus AB Jehander i Stockholm och namnändrades till Munsö. 1974 övertogs fartyget av Andersson & Co i Lilla Edet och fick sitt nuvarande namn Harry.

År 1993 skrev Föreningen L. Laurin köpeavtal och Harry kom till Lysekils hamn. Föreningens syfte är att bevara och bruka fartyget med dess Skandiamotor för att förmedla kunskap om en viktig epok i Lysekils historia samt verka för vidgad kunskap om fartygs vård och utrustning.

Foto: Föreningen L. Laurin