Isolda är et tremastat segelfartyg med skrov i plåt. På bilden ligger hon förtöjd med endast två av sina master på plats. Skrovet är vitmålat med röd rostskyddsfärg mot vattenlinjen. I bakgrunden syns Gotenius varv i Göteborg.

SMBE
Byggd: Lödöse Varv, 1902 
Material: Stål 
Längd: 37,13
Bredd: 7,98
Djup: 3,45
Brt: 272 
Segelfartyg, tremastad skonare 
Hemmahamn: Göteborg

I augusti 1902 levererades Isolda till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg. Hon byggdes vid Lödöse varv, riggades som tremast skonare och sattes tidigt i transocean trafik. 1928 installerades en Polar Diesel på 110 hkr som hjälpmaskin.

År 1909 blev skepparen Carl Julius Ahlgren befälhavare ombord. Hans tid som skeppare ombord på Isolda från 1909 – 1960 är unik inom svensk sjöfart. Familjen fanns alltid med, 4 barn föddes och växte upp ombord under åren på världshaven.

1961 såldes Isolda till en finsk ägare och riggades ned till motorfartyg för Östersjöfart. Vid mitten av 1970-talet blev hon fritidsfartyg.

Isolda ägs i dag av Isolda Ekonomiska Förening, med säte i Göteborg. Föreningens syfte är att återställa fartyget i skick så nära ursprunget som möjligt. Avsikten är att hon åter skall bli ett seglande skepp, att användas för seglarskolor, ungdomsverksamhet, utställningar mm. 

Foto: Barbro Strömblad