Kalmarsund är en militär minutläggare i kamouflagefärger. Hon har två våningar och en liten mast med signalutrustning. I fören har hon utrymme för last. På bilden ligger fartyget vid kaj i Göteborgs hamn.

SCAR
Byggd 1953, Örlogsvarvet Stockholm.
Material: Stål.
Längd: 29 m. Bredd: 7.4 m. Djup: 3.1 m. Brt: 240 brt
Minutläggare
Hemmahamn: Göteborg.

Kalmarsund, fd minutläggare Mul 13 byggd 1953 för minutläggning och minlinjeunderhåll. Fartyget har genomgått flera ombyggnader under sin aktiva tid som örlogsfartyg.

Idag ingår Kalmarsund i Maritimans samling av fartyg som en representant för kustförsvaret. Ambitionen är att bevara henne och använda fartyget för att visa hur det svenska kustförsvaret fungerade förr.

Fartyget representerar en typ av fartyg som under efterkrigstiden varit vanlig i skärgårdsmiljön, kring våra viktiga hamnar och baser.

Foto: Av Bolstermage - Eget arbete, Public Domain (Wikimedia)