Klara Marie är ett segelfartyg med två master. Skrovet är vitmålat medan masterna är ljusbruna. Seglen är nedtagna eftersom fartyget är på väg in i en hamn. Ombord syns en stor grupp passagerare och besättning.

SDQV
Byggd: Rönne, Bornholm, 1884 
Material: Ek 
Längd: 19,05
Bredd: 4,86
Djup: 2,0
Brt: 37 
Segelfartyg, tvåmastad skonare 
Hemmahamn: Skillinge

Klara Marie byggdes 1884 i Rönne på Bornholm för frakter mellan Rönne och Köpenhamn. Fartygets skrov har klipperstäv och en liten låg akterspegel. Fartygstypen kallas ”Bornholmsklipper” och de var riggade som tvåmastade skonare.

Klara Marie har främst seglats i södra Östersjön med Rønne som hemmahamn. 1965 köptes hon till Skillinge av en fiskhandlare som avsåg att använda henne för att frakta fiskrens till minkfoder. Då hade hon utrustats med en tändkulemotor och var riggad som galeas.

Klara Marie registrerades 1965 i Sverige som fiskefartyg (SIN 25) men definierades samtidigt som seglande med hjälpmotor. 1968 såldes hon för att bli fritidsfartyg. 1994 köptes Klara Marie av Föreningen Partsrederiet Klara Marie som har renoverat henne och nu är hon åter seglande. Hon ses som en representant för de över 300 skutor som haft Skillinge som hemmahamn. 

Foto från www.klaramarie.se