Old Spero är ett vitmålat fiskefartyg. Hon har styrhytten i aktern och en mast i fören. Hon ser ut att ha en del utrustning på däck. På den svartvita bilden är fartyget ute till sjöss i skärgården.

SFIH

Byggd 1949 i Rönnäng

Material: Ek

Längd: 21.63 m, bredd: 6.19, Brt: 87.91

Motorfartyg

Hemmahamn: Stockholm

Bröderna Bengtsson i Kungshamn beställde tillsammans med ytterligare en kompanjon Old Spero (LL41) av skeppsbyggare Tore Lövberg på Rönnängsvarv 1948 och hon levererades 1949. Fartygets byggdes i ek och utrustades med en 2 cylindrig Skandia. Old Spero byggdes för trålfiske efter sill i Nordsjön. Under vårarna användes Spero för makrillfiske med drivgarn och periodvis gick hon i torskfiske i Östersjön. Under några år på 1950-talet fiskades långa vid Shetland. Efter 1970 blev det enbart räkfiske i Skagerack. Under tiden i sillfiske låg hon ute i tvåveckors perioder och landade fångsten omväxlande i Sverige, Danmark, Skottland och Tyskland.

På 1980-talet skedde ett par ägarbyten och man slutade med fisket. Old Spero kom som fritidsfartyg till Strandvägen i Stockholm. Dåvarande ägare började en del ändringar av fartyget och i samband med detta byttes originalmaskinen ut.

Nuvarande ägare övertog från 1995 successivt ägarskapet av Spero och därmed inleddes en ambitiös och omsorgsfull renovering av fartyget. Det finns ett omfattande dokumentationsmaterial kring Old Speros tid som fiskefartyg med fotografier och nedtecknade berättelser.

Foto från ansökan om k-märkning.