Östersund är ett vitmålat passagerarångfartyg med två däck. Hon har ett öppet fördäck och i ett akterdäck med enkelt plåttak på stolpar. Midskepp syns en skorsten. På bilden ligger fartyget vid en kaj i Östersund.

SHNM
Byggd: Oskarshamns mekaniska verkstad, 1874
Material: Järn
Längd: 25,16
Bredd: 4,56
Djup: 2,00
Brt: 88
Passagerarångfartyg
Hemmahamn: Östersund

Östersunds Ångbåtsbolag beställde år 1874 en ångare för gods- och passagerartrafik i Storsjön. Båten byggdes vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad, delarna fraktades sedan till Sundsvall sjövägen. Sedan vidtog hästtransport till Östersund, där fartyget monterades ihop. Sommaren 1875 sattes S/S Östersund i trafik.

År 1886 förlängdes fartyget med 2,7 meter, överbyggnaden gjordes större och kabyssen med matsal flyttades under däck och det riggades en mast med vinsch på fördäck. 1903 renoverades Östersund som då var mycket nedsliten. En ny kompoundmaskin med vedeldad panna tillverkad vid Härnösands mekaniska verkstad installerades och samtidigt fick fartyget ny inredning. Med några få justeringar kom Östersund att gå i detta skick fram till slutet av 1950-talet. Mellan 1960 och 1973 hette fartyget Las Vegas. Sommaren 1963 gick den sista turen.

Efter ett antal år, upplagd i en vik i Arvesund, inköptes Östersund 1982 av Föreningen bevara ångaren Östersund. År 1983 byggdes en slip så att båten kunde torrsättas. Med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder, gåvor, sponsorer och medlemsavgifter samt ideellt arbete kom fartyget åter i trafik. Ångmaskinen är densamma som installerades 1903. Ångaren Östersund går i turist- och chartertrafik med utgångspunkt från Arvesund.

Passagerarfartyget Östersund K-märktes 2003.

Foto: Gunnar Hedman, Sjöhistoriska museets fotoarkiv