Rex är en liten ångbogserbåt med styrhytt och skorsten midskepps.  Skrovet är svartmålat med en vit rand upp mot relingen. I masten finns ett flaggspel av nationsflaggor hissat. På bilden är fartyget ute och kör i Mälaren och på fördäck står besättningen och vinkar.

SJIH
Byggd: 1902 på Thorskogs Mekaniska Verkstad.
Material: Stål
Längd: 15,24
Bredd: 3,90
Brt:20 brt
Ångbogserbåt

Bogserbåten Rex byggdes 1902 vid Thorskogs Mekaniska Verkstad. Ångmaskinen var på 80 hästkrafter och hon hade en fällbar skorsten. Fartyget användes för allehanda bogserbåtsuppdrag bland annat till att dra pråmar på kanaler och insjöar.

I slutet av första världskriget köpte ASEA fartyget för transport av gods på Strömsholms kanal och på Mälaren. Ungefär 40.000 ton kol per år transporterades från Stockholm till Surahammars bruk. Efter andra världskriget minskade kanalens betydelse och Rex såldes.

År 1955 köptes båten tillbaka till Surahammar. År 1988 övertog Hallstahammars kommun Rex för att bevara ångbåten som ett teknik- och kanalhistoriskt minnesmärke. Entusiaster lade ner ungefär 8 000 arbetstimmar på fritiden för att få fartyget funktionsdugligt och så nära originalskicket som möjligt.