Singapore är ett fiskefartyg med vitmålat skrov med mörka plåtar nedtill mot vattenlinjen. Hon har ett lastutrymmen midskepps och föröver, kommandobrygga i aktern. På bilden ligger fartyget förtöjt vid Norr Mälarstrand i centrala Stockholm.

SEXO
Byggd: Farsund, Norge 1961 
Material: Ek 
Längd: 24,32
Bredd: 6,43
Djup: 3,35
Brt: 90 
Fiskefartyg 
Hemmahamn: Stockholm

Singapore byggdes i Norge 1961. Hon tillhör den sista generationens träbyggda fiskebåtar och var under flera år hemmahörande i Varberg. Fartyget är idag exteriört i ungefär samma utförande som när hon brukades. Även om både lastrummet inretts och skansen har byggts om på senare tid, så är byssa och styrhytt fortfarande utformade som under yrkesfiskets tid. Singapore har fortfarande kvar den äldre skeppsbåten.

Foto: Frankie Fouganthin/Eget arbete, 2012 från Wikipedia