Sven är en bogserbåt med rött skrov, grönt däck och en vit styrhytt midskepps. Längs med skrovet hänger bildäck som fendrar. På bilden är fartyget på väg in i en hamn.

SJPD 
Byggd: Göta verken 1897 
Material: Järn och stål 
Längd: 18.87
Bredd: 5.05
Brt: 53 
Bogserbåt 
Hemmahamn: Göteborg.

Bogserbåten Sven (ex Björn) byggdes 1897 och utrustades med en compound ångmaskin på 175 hkr. Fartyget byggdes som isbrytande ångbogserare till Åhus. Under kriget 1939–45 tjänstgjorde fartyget som vedettbåt i flottan.

Efter kriget återgick Sven till Åhus och var hamnbogserare där fram till 1963. Bogserbåts AB Sven tog därefter över fartyget och ersatte ångmaskinen med en G5 diesel, Göta verkens lågvarviga maskin, byggd på Jönköpings mekaniska verkstad. Ångbåts AB Sven använde fartyget för diverse bogsering runt kusten fram till 2007 då nuvarande ägare övertog fartyget. 

Foto: Lars Lundell, www.tugboatlats.se