Sjöhistoriska k-märker kulturhistoriskt intressanta fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill vi att dessa välbevarade båtar ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras och användas. I dagsläget är över 180 båtar k- märkta, spridda över 17 av landets 21 län.

Fotot ovan Advokatbåten i hamnen vid Visingsborgs slottsruin, Visingsö. Foto: T Lönnqvist

 

 

Frågor & ansökan:

Vill du veta mer om k-märkning av fritidsbåtar?

Här hittar du mer information om k-märkningen av fritidsbåtar, bakgrund, syfte och förfarandet. 

Informationsmaterial (pdf)

Ansök om k-märkning av fritidsbåt

Vill du ansöka om k-märkning av din fritidsbåt? Här finns ansökningablanketten att ladda ner.

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Frågor om k-märkning

Har du frågor om k-märkning kan du mejla dem till intendent Fredrik Blomqvist. 

Mejla fråga om k-märkning

Frågor om ritningar

Frågor som gäller ritningar på fritidsbåtar besvaras av Sjöhistoriskas arkiv. 

Mejla fråga om ritningar