Typ: Segelbåt, Kustkryssare
Konstruktör: Olle Enderlein
Byggd: 1952 på Bragevarvet, Norrköping
Material & mått: Mahogny, längd 10,30 m, bredd 2,40 m
Rigg: Bermudarigg
Motor: Lombardini 18 hk från 2017
Ägaren bosatt i Farsta, Stockholms län

Kustkryssaren Ballerina från 1952 är en elegant och väl underhållen fritidsbåt i Stockholms vatten. Båten som konstruktören Olle Enderlein lät bygga åt sig själv är ett fint exempel både på hans konstruktioner och Bragevarvets byggen. Till det intressanta dokumentationsmaterialet hör de artiklar som beskrev Ballerinas seglingsegenskaper och framgång i kappseglingar. De ändringar som gjorts under båtens historia kan betraktas som årsringar – även om båtens karaktär är densamma som då den först seglade under det tidiga 1950-talets somrar. Ju mer som blir känt av båtens ägarlängd desto större kommer dess kulturhistoriska värde att bli. Den nuvarande ägaren har reparerat och underhållit båten på ett förtjänstfullt sätt.

Foto: Petter Lindgren