Finn är en segelbåt i hondurasmahogny med utombordaren uppdragen i aktern. Eftersom båten inte är målad är träet synligt i skrov, däck och överbyggnad. Hon har tre ventiler i ruffen och sittbrunn i aktern. Hon ligger förtöjd vid en brygga.

Typ: Segelbåt, 6-metersjakt
Konstruktör: Gunnar Stenbäck
Byggd: 1911, Åbo Båtvarf, Åbo, Finland
Material och mått: Hondurasmahogny, längd 9,20 m bredd 1,76 m
Rigg: Bermuda/slup
Motor: Den 1:a motorn från 1920-talet var en konverterad Austin
Ägaren bosatt i Stockholms stad och län

Sexmetersjakten Finn från 1911 är en välbevarad och väl underhållen båt av den första generationens fritidsbåtar. Finn byggdes vid Åbo båtvarv efter konstruktion av Gunnar Stenbäck, sedan 1920-talets slut har båten dock sin historia i Sverige.

De efterforskningar som nuvarande ägaren genom åren gjort, har givit båten sin historia åter. Noggrannheten och omsorgerna vid de mindre ändringar och vid underhållsarbetet som utförts under de senaste trettio åren gör att båtens kulturhistoriska värden bibehållits på ett förtjänstfullt sätt. Finn k-märktes 2012. 

Foto: Hans-Lennart Olsson, Statens maritima och transporthistoriska museer