Maritza är en skärgårdskryssare i furu som syns kryssa i god vind. Hon har mycket vind i storseglet och focken. I aktern syns en utombordare.

Typ: Segelbåt, Skärgårdskryssare, 55 kvm
Konstruktör: Gustaf Schüssler
Byggd: 1913 på Landskrona Nya Varf AB
Material & mått: Furu, längd 11,98 m, bredd 2,42 m
Rigg: Bermudarigg, ursprungligen gaffelrigg
Motor: Yamaha (utombordsmotor) 8 hk
Tidigare namn: Trio, Bojan II, Arda
Ägaren bosatt i Uppsala stad och län

Skärgårdskryssaren Maritza är en elegant båt med en välkänd historia, byggd redan 1913. K-märkningen motiveras av att båten är i ett välunderhållet, fint skick, där de smärre förändringar som gjorts under åren är väldokumenterade.

Maritza har en detaljerad historik, både vad gäller dess äldre historia men särskilt vad gäller de senaste 40 åren. Under en tidigare ägarkonstellation har kontinuiteten i underhåll och engagemang funnits sedan mitten av 1970-talet. Även nuvarande ägare har stor medvetenhet om vilka ställningstaganden och vilken noggrannhet som följer ägandet av en båt av denna karaktär.

Det fina bruksskicket kompletteras av både detaljerade loggböcker och äldre fotografier bl a från tiden kring år 1930. Tack vare detta material ökar båtens kulturhistoriska värde. Maritza k-märktes 2014. 

Foto från Jonas Holmstrand