Klinkbyggnad - ett immateriellt kulturarv

Båtbyggnadstekniken klink där bordläggningsplankorna i skrovet överlappar varandra har funnits i de nordiska länderna i nära 2 000 år. Tekniken är densamma i såväl vikingatida farkoster, som Nydamskeppet och i skärgårdböndernas ekor.
Sedan december 2021 är traditionen upptagen på Unescos lista över immateriella kulturarv. 

Den traditionella bruksbåten i Norden har likheter med järnålderns farkoster som Nydamskeppet eller vikingarnas båtar. Bruksbåten har ett skrov som är byggt på klink – d v s de längsgående borden överlappar varandra och spanten sätts in i efterhand. På 1900-talet använde många båtbyggare mallar för att lättare kunna bygga likartade båtar med samma mått. Men de överlappande borden har man behållit i alla klinkbyggda båtar. I Norden finns både varv, utbildningar och en hel del ideella föreningar som engagerar sig i denna ålderdomliga båtbyggnadsteknik.

Föreningen Allmogebåtar (FAB) har genom åren gjort omfattande uppmätningar av gamla bruksbåtar. Föreningen har mest verksamhet vid Bassholmen i Bohuslän  men det finns lokalavdelningar runt hela landet. På olika håll arrangerar olika ideella aktörer seglingar med allmogebåtar till exempel kyrkbåtsrodd på Siljan eller midsommarseglingen vid gotländska Herrvik. Postrodden över Ålands hav är också ett exempel på detta.

Den nordiska klinkbyggnadstraditionen finns sedan december 2021 på Unescos lista över världens immateriella kulturarv.