Postrodden mellan Grisslehamn och åländska Eckerö är en tävling som minner om de som i århundradena fört post över Ålands hav.

Här är traditionella klinkbyggda bruksbåtar med segel och åror centrala. För att värna de kulturhistoriska aspekterna bedöms både båtar och deltagarnas klädsel. Arrangörer till postrodden är Roslagens Sjöfartsmuseum och Eckerö hembygdsförening.

Här finns en film som Sjöhistoriska museet tog fram i samband med Postrodden 2018.