Sjöhistoriskt forum genomförs 2024 i Kalmar 3-4 maj i samarbete med Sjöfararkusten och Kalmar läns museum. När programmet är färdigt kommer möjlighet till anmälan finnas här.

Fil:MS Olof Trätälja 02.jpg Foto: Bengt Oberger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Sjöhistoriskt forum 2023 genomfördes med ett 80-tal deltagare i Göteborg och Alingsås i maj 2023. Se bilder och beskrivning nedan:

Ungdomsprojektet i Alingsås

Foto: Hans-Lennart Ohlsson/SMTM

Platsen för detta första forum var Göteborg där Sjöfartsmuseet Akvariet öppnat sina ombyggda lokaler och Alingsås där Mjörns ångbåtsförening driver en bred verksamhet med utgångspunkt i det rörliga flytande kulturarvet.

Sjöhistoriskt forum genomfördes med generöst stöd från Sjöhistoriska museets vänförening.

Överintendenten Lars Amréus hälsade välkommen på Stadsmuseet i Göteborg varefter deltagarna fick höra Jan Larsén beskriva den relativt nya Stiftelsen maritimt kulturarv. Sedan beskrev Daniel Eriksson den första egentliga antikvariska förundersökningen av ett fartyg; barken Viking i Göteborg. Lennart Bornmalm talade om Fiskhamnen i Göteborg och Dan Nilsson presenterade Gösta Johanssons varv på Orust. Slutligen höll Tobias Karlsson ett anförande om den så kallade  ”grå” arbetskraften på varven. Dagen avslutades med visning av det nyrenoverade Sjöfartsmuseet och middag på K-märkta ss Marieholm (där deltagarna även fick chansen att besöka både maskin- och pannrum).

Dag två gick buss till Alingsås där Mjörns ångbåtsförening har en rik verksamhet utgående från den K-märkta ångbåten Herbert. Här tog ordföranden i föreningen Jonas Svantesson emot. Ångbåtsföreningen har passagerarturer, bygger ett museum och i samband med det Sjöhistoriska forumet invigde man även den nybyggda ångmaskinsverkstaden. De har dessutom en ungdomsverksamhet där ett gäng glada killar från 8 till 17 år renoverat och jobbar med en mindre ångslup, ss Sanna. De körde och visade initierat maskinen på land under forumet och berättade vad som återstår att göra innan sjösättning.

Sjöhistoriska museet har för avsikt att låta det Sjöhistoriska forumet bli ett årligt återkommande inspirationstillfälle.