1661

Kungliga seglingar på Themsen

”The Merry Monarch”, Karl II, kung av England, Skottland och Irland, är ett stort fan av segling. 1661 får han ett mindre segelfartyg, en jaght, av Holländska ostindiska kompaniet och börjar kappsegla på Themsen tillsammans med sin bror Jakob. Samhällets toppskikt följer snart i sin kungs fotspår och skaffar stora båtar för kapp- och långfärdssegling med besättning.

Karl II brukar kallas för nöjesseglingens fader, men egentligen kom han i kontakt med den under en exil i Holland.

Bildtext: Karl II seglade från sin exil i Nederländerna till sitt återtillträdande i England i maj 1660.  Målning av Lieve Verschuier, 1660-1665. Wikimedia, public domain, 

Scrolla ner