Under de senaste åren har en rad eldsjälar konstruerat och uppdaterat fyra register över ett stort antal båtar som byggts i serier. 

Mest omfattande är registret över Långedragsjullarna – som byggdes i modellerna J10 (över 600 båtar), J14 (drygt 130 båtar), J18 (13 båtar), J22 (drygt 50 båtar) och J26 (9 båtar).

Stjärnbåten är en annan vanlig båttyp som har ett liknande register med upplysningar både om byggår, ägare, fotografier med mer (drygt 550 båtar).

Även Kosterbåtarna (K6, K20, K22, K25, K32, K38 (över 170 båtar samt hundratals oklassade båtar) och Tärnungar (ca 30 båtar) har fått liknande register.

Till arkivet har Sjöhistoriska museet fått innehållet i de många registren – men nedanstående webbregister sköts fortfarande av ideella krafter.

Register