I Sjöhistoriska museets arkiv finns fartygsritningar och handlingar om fartygsbyggande från flera svenska varv. Arkivet innehåller också en stor mängd båtritningar.

Fartygsritningar

Till de större samlingarna hör Bergsunds mekaniska verkstad och Södra varvet i Stockholm (W Lindbergs verkstad). Till största delen är det ritningar, men en del varvssamlingar innehåller även annat material som byggnadskontrakt och räkenskaper. En del fartygsritningar har också kommit till museets arkiv via privata samlingar.

Det finns över 10 000 ritningar på handelsfartyg. Ca 1700 av dessa är nu digitaliserade. Det går bra att beställa kopior även av ritningar som inte är digitaliserade.

Båtritningar

Ritningarna har oftast kommit till museet från konstruktörer, båtvarv eller segelsällskap. Några kända konstruktörer är C G Pettersson, Gustaf Estlander, Knud H Reimers och Olle Enderlein. Det finns också ibland korrespondens kring konstruktioner, broschyrer och foldrar samt kontrakt och räkenskaper.

Sjöhistoriska museets ritningar finns nu på DigitaltMuseum. I de fall ritningen inte längre skyddas av upphovsrätt kan man ladda ner en fil av ritningen.

Det finns över 27 000 ritningar på fritidsbåtar sökbara, varav nästan 25 000 med bild.

Urval av konstruktörer och ritningar i samlingarna: