I vårt bibliotek har vi Sveriges Skeppslista från år 1837 och framåt. Då blev förteckningen nationell och ersatte tidigare lokala skeppslistor. Här kan man söka efter skepp, skeppare och redare, liksom byggår, skeppstyp och hemmahamn.

Från tiden före 1837 finns lokala skeppslistor som tillkommit på privat intitativ runt om i landets hamnstäder. Vi har genom Kungliga Bibioteket låtit digitalisera sex spridda årgångar mellan 1818 och 1835 av Stockholms Skeppslista. Här i kan man se vilka namngivna skepp som ingick i Stockholms handelsflotta under respektive år. Innehållet sorteras i två ordningar, först efter redare och därefter i ordningen skeppsnamn.

Länkar till skeppslistor