Sjöhistoriska museets specialbibliotek har ungefär 60 000 böcker inom det maritima ämnesområdet. Här finns böcker om sjöfarts- och sjökrigshistoria, marin konst, galjonsfigurer, marinarkeologi, skepps- och båtbyggeri, navigation, fyrar, kanaler, varv och mycket annat.

I biblioteket finns också svenska tidskrifter om sjösport, årsböcker från segelsällskap samt skeppslistor som Lloyds skeppslista och Svensk skeppslista.

Genom att söka i vår bibliotekssamling ser du vad som finns i Sjöhistoriska museets bibliotek men även i biblioteket på vårt systermuseum Marinmuseum i Karlskrona.
Bibliotekets bestånd går även att söka i LIBRIS.

Böckerna kan läsas på plats i biblioteket under öppettid. Det går inte att låna hem dem direkt från oss. Du kan däremot beställa böcker till ditt hemortsbibliotek eller annat bibliotek och låna dem i 30 dagar

Mer från biblioteket: