Idag är Sverige ett av världens fritidsbåtstätaste länder - hur gick det till? Eva Berglund Thörnblom från Sjöhistoriska berättar om den svenska fritidsbåtens historia från Gustav III:s tid och fram till idag.