Eva Berglund Thörnblom berättar om två små pärlor i Sjöhistoriskas båtsamling: segelkanoterna Unda och Carmen.