Låna föremål

Sjöhistoriska har närmare 50 000 föremål i samlingarna. Många är utställda men ännu fler är magasinerade. Vi vill förstås visa så mycket som möjligt ur våra samlingar. Därför lånar vi gärna ut föremål till andra museer, föreningar och institutioner som bedriver publik verksamhet. På så vis når våra föremål ut i landet och når fler besökare. Det är ett av många sätt att sprida kunskapen om vårt maritima kulturarv.

För att få låna måste låntagaren uppfylla våra krav på bl.a. säkerhet, klimat och tillsyn samt att föremålen får en offentlig och för dem lämplig placering. För vissa föremål är kraven höga och museet förbehåller sig rätten att bedöma lämpligheten i att låna ut dem.

Mer om insamling och utlån

För mer information om insamling, utlån och kontatkuppgifter, se myndighetens webbplats.