Carl Petter Hilleström föddes 1760 i Stockholm. Där studerade han på Konstakademin för att sedan fortsätta sin utbildning i Paris. Liksom sin far Pehr var han först gobelängvävare, men han var också landskapsmålare. Snart fick han tjänst som lärare i teckning på Sjökrigsskolan på Karlberg.

Officerarna på denna tid hade teckning på schemat. Detta för att kunna utföra så kallade förtoningar som vi har många av i vårt arkiv. Det är en tecknad profil över en kuststräcka för sjöfarare att navigera utifrån. Carl Petter Hilleström avbildade också gårdar. Han har till exempel målat av kaptenen i Ostindiska kompaniet Claes Grills gård Svindersvik i Nacka 1784. Carl Petter dog 1812 i Stockholm.

Den målning vi har av honom är ett dramatiskt marinmotiv där skeppsbrutna kämpar under en storm. Den var för oss målad av en okänd konstnär från början, tills vi studera den närmare inför en konservering.

Från okänd till Hilleström

Vid rengöring och konservering av en tavla utförd av "okänd konstnär", framkom helt ny spännande information.

Motivet är ett skeppsbrott vid en åsk- och stormdrabbad kust. I fonden står en fullriggare och slår med seglen hängande från master och rår. Till höger kastas skummande vågor högt upp mot klippväggen. På himlen ljungar en blixt. I förgrunden räddar två män de tre skeppsbrutna från deras sönderslagna livbåt. Spritt på stranden ligger vrakgods. Den öppna stenkolsfyren står slocknad och tung svart rök pressas ned över scenen.

Scenens fullriggare är förmodligen en fregatt, det vill säga ett örlogsfartyg med ett kanondäck, i storlek betydligt mindre än ett linjefartyg. Flaggan som vajar över akterskeppet ser ut att vara en svensk tretungad örlogsflagga med ett oidentifierat emblem.

Signatur träder fram

När det var dags för denna lilla tavla att fotograferas var det en mörk, nedkladdad duk med en stor reva i som bars in till fotografen. Duken var lös och vid en närmare titt kunde en signatur anas under prydnadsramen.

Tavlan visade sig vara signerad Hilleström. Kunde det verkligen vara det svenska genremåleriets store man Pehr Hilleström, främst känd för sina interiörbilder från borgerliga och aristokratiska hem?

Tavlan lämnades till konservator för rengöring och lagning. Under signaturen framträdde ett svårtytt tillägg, som nu har uttytts till Junior. Det vill säga målningen skall vara gjord av Carl Petter Hilleström 1760-1812, son till Pehr Hilleström och under många år dennes biträde vid väveriarbetena för Stockholms slott. Från 1790-talet kom han så småningom att främst ägna sig åt landskapsmåleri.

Fyren skulle kunna antas vara Eddystone, fyren som stod utanför Plymouth i Engelska kanalen mellan 1708 och 1755, en ökänd haveriplats. Motivet kan också vara ett fantasilandskap. Med visshet om konstnären kan motivet eventuellt komma att kunna bestämmas.

För hjälp med identifiering av konstnär och geografisk plats har Nationalmuseum och Svenska fyrsällskapet bistått.