I Sjöhistoriska museets samling är den äldsta modellen ett votivskepp, Storkyrkoskeppet, från 1600-talet. Modellen har tidigare hängt i Storkyrkan i Stockholm och är en av de äldsta örlogsfartygsmodellerna i världen.

Modellbyggeri på Sjöhistoriska

Modellbyggeri på Sjöhistoriska

Sjöhistoriska museets modellsamling hör till de finaste i Europa. Totalt består den av närmare 2 000 fartygsmodeller varav den äldsta är från 1600-talet. Båtmodellerna har en mängd olika funktioner och med hjälp av dem kan vi lära oss om byggnadssätt, utrustning och teknik. Men utöver själva modellerna har museet alltid haft skickliga modellbyggare som utökat och vårdat samlingen. Här får vi bekanta oss med några av dem.

Flera av museets äldre modeller kommer från svenska flottans samling som byggdes upp under 1700-talet och från den internationellt kände fartygskonstruktören Fredrik Henrik af Chapman. Här finns till exempel svenska örlogsfartyg.

Merparten av modellerna som finns i museets samling tillverkades dock mellan 1800 och 1950. De har kommit till museet som gåvor, köp, depositioner och genom egen tillverkning. Här finns alltifrån de första ångfartygen till ubåtar.

Tre huvudgrupper:

  • Fartygsmodeller: modeller av hela fartyg.
  • Halvmodeller: modeller av fartyg där halva skrovet visas. Modellerna är oftast monterade på en platta av trä.
  • Modeller: blandad grupp. Kan till exempel vara verktyg, artilleridetaljer och fartygsutrustning.

Båtmodellerna har en mängd olika funktioner. Bland annat har de använts i undervisningen av flottans befäl och teknisk personal, som redskap för skeppsbyggare, som förlaga till ett kommande båtbygge och de är oerhört viktiga i utställningar samt som dokumentationsobjekt.

Genom en båtmodell kan vi lära oss om byggnadssätt, utrustning och teknik. Modeller med figurer på däck visar också hur livet och arbetet kunde vara ombord och det är ett viktigt hjälpmedel i den museipedagogiska verksamheten.

Tillsammans med museets originalbåtar utgör modellerna en enorm skatt och genom dem kan vi följa 400 år av sjöfart och skeppsbyggeri. Många modeller kan ses i Sjöhistoriska museets utställningar. Övriga modeller förvaras i magasin.

Urval av modeller i vår samling: