Sjöhistoriska museets modellbyggare, Göran Forss, började 1969 att bygga en modell av jagaren Halland. Det tog ungefär 10 000 timmar, och hösten 2007 var den färdig.

Innan Göran Forss började bygga modellen fotograferade han det riktiga fartyget och tittade på dess ritningar. Sedan började han med att bygga skrovet, forma och limma ihop det. Han fortsatte med överbyggnaden, de grövre delarna och sedan de riktigt små fina detaljerna. Efter det målade han modellen och satte till sist dit de sista små bitarna som han plockat bort inför målningen.

Hallands historia

1952 byggdes systerfartygen Halland och Småland. De var 121 meter i längd och blev flottans genom tiderna största jagare. Deras uppgifter var många, de skulle bland annat spana, skydda kustflottans huvudstyrka och kunna anfalla med artilleri (skjuta med kanoner) och tunga torpeder (självgående minor). Eftersom de var långa och smala var de väldigt snabba.

Halland och Småland var med sin känsliga sonarutrustning särskilt lämpade för ubåtsjakt. Sonarer använder man för att lyssna under vattnet. Sonaren skickar ut en ljudpuls som studsar mot föremål i vattnet t.ex. en ubåt. Beroende på hur lång tid det tar då den kommer tillbaka kan man avgöra hur långt det är till ubåten.

Halland byggdes under en period som brukar kallas för "Kalla krigets tid". Den varade ungefär från 1945 till 1980-talets slut. Under "Kalla kriget" var det väldigt spänt mellan stormakterna USA och Sovjetunionen. De båda länderna tävlade om att ha störst och farligaste vapnen. Länder runt omkring blev indragna i den här "tävlingen".

I Sverige förberedde man sig under denna tid för en möjlig invasionsflotta (anfall av ett främmande lands krigsskepp) av ett okänt fiendeland. Halland och Småland byggdes för att försvara oss mot dessa. De var utrustade med det senaste i vapen och teknik och byggdes extra snabba. 1 juli 1985 togs Halland ur bruk. Då ansågs hon vara för gammal.