Sextanten uppfanns 1757 av den brittiske sjöofficeren John Campbell.

Jämfört med oktanten har sextanten en större gradbåge som omfattar 1/6 av cirkelns omkrets mot oktantens 1/8. Genom spegelarrangemanget kan vinklar upp till det dubbla mätas.  I motsats till oktanternas träkonstruktion tillverkades sextanten nästan helt av metall och försågs med tub istället för dioptersikte. Sextanter finns i många olika utföranden.