Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och använder historiska fartyg. Här ges tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2023

Årets Fartygsforum planeras till helgen den 28-29 oktober i Simrishamn. Årets tema är segelfartygen och framtiden. Ur programmet: 

  • Besök på skonaren Klara Marie byggd 1884
  • Aktuella frågor från Transportstyrelsen, Fredrik Hellsberg
  • Västkustskutorna & Eriksbergs kulturhamsfestival, Tommy Andersson
  • Diskussion och råd från Transportstyrelsen gällande reparation och ombyggnation mm Gustaf Dillner
  • Motorbyte på fiskebåten Edit i Karlshamn Stefan Edwards

Anmälan till fartygforum görs via länk senast den 15 oktober:

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1173826X401197489X53526

Fartygsforum 2022 hade fokus på örlogsfartg och var förlagt till Stockholm och Gålöbasen. 

År 2021 arrangerades ett digitalt fartygsforum. De filmer som då hade premiär kan fortfarande ses här: 

Rubrik