Inventering av föremål från de svenska skeppsvarven. genomförd 2012.

 

Efter önskemål från Nätverket svenska varv har SMM gjort en inventering över de föremål från de svenska skeppsvarven som bevaras på landets museer och andra institutioner. Genomgången av museernas registersysten visar att totalt närmare 16000 föremål har bevarats på 26 institutioner. Föremålen som är från mitten av 1800-talet och framåt kommer från ett 25-tal varv.

Varvsföremålen registrerades i en speciell inventeringsblankett uppdelad på 11 huvudgrupper (Modeller, Konst, Verktyg och utrustning för kontors- och konstruktionsarbete, Verktyg för tillverkning, Personligt, Utrustning, Material, Utbildning, Fartygsutrustning, Alternativ produktion och Ritningar) med ett växlande antal undergrupper.

Inventeringen har visat att varvssamlingarna sammantaget väl speglar den svenska varvsverksamheten. Men eftersom insamlingarnas fokus har varierat mellan de olika institutionerna skulle en gallring på en institution kunna minska samlingarnas totala betydelse.

I museets arkiv, F 4 BA:46-50 Varvsföremålsinventeringen, finns dessutom inventeringsmaterial från respektive institution.