Älskade skepp visar fartygsporträtt ur våra samlingar - tavlor som speglar 1800-talets utveckling inom sjöfart, handel och teknik, men som också är bärare av berättelser om resor, äventyr, faror och om andra platser. De är bilder skapade för att minnas, bilder av något älskat.

Fartygsporträtt, som ibland också kallas kaptenstavlor, är en sällan upplyft målerigenre, som blev allt vanligare under 1800-talet och fram till fotografiets genombrott.

Konstnärerna bakom tidiga verk är ofta okända och få av dem hade egentlig utbildning. En del hade varit till sjöss själva, vilket kan anas i den detaljrikedom som kräver kunskap om fartygens delar och funktion. Konstnären fick arbeta snabbt, men detaljerat, för att återge fartyget. Det låg oftast i hamn när det målades av, men kunde ändå placeras ute till havs på den färdiga tavlan.   

En av Sveriges mest kända hamnmålare var Lars Petter Sjöström, hamnfogde i Malmö, finns representerad i utställningen. Några porträtt har också målats av utbildade konstnärer som Johan Christian Berger och Anna Palm de Rosa.

I utställlningen ser du 60 av de 800 fartygsporträtt som finns i Sjöhistoriska museets samlingar.

Relaterat material

Fördjupning

Skeppsporträtt del 1

Skeppsporträtt del 1

I första delen av artikelserien om Sjöhistoriskas samling av skeppsporträtt ges bakgrunden till skeppsporträtt som företeelse samt till museets omfattande samling av dem. 

Skeppsporträtt del 2

Skeppsporträtt del 2

Den andra delen av artikelserien med nedslag i Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt behandlar ett urval akvareller från perioden 1793–ca 1840. 

Skeppsporträtt del 3

Skeppsporträtt del 3

Den tredje delen i artikelserien med nedslag Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt handlar om verk från mitten 1800-talets mitt.

Skeppsporträtt del 4

Skeppsporträtt del 4

Den fjärde delen i artikelserien med nedslag i Sjöhistoriskas stora samling av skeppsporträtt handlar om verk från 1800-talets andra hälft.