I montern utanför biblioteket visas småt utställningar på olika teman.

The Card

The Card Challenge projektet utmynnade i att The Card, som första svenska båt, fullföljde ett Whitbread Round the World Race. Detta skedde 1989-1990 och The Card gick i mål på en hedrande femte plats.

Föremålen är skänkta till museet av projektets ledare och The Cards skeppare Roger Nilson. Gåvan till Samlingsenheten Stockholm består av föremål, arkivalier, foton och böcker.
Utställningen är producerad av Inga-Lill Ankarberg

Relaterat material: