Under andra världskriget flydde fler än 30 000 människor över Östersjön för att undkomma tysk och sovjetisk ockupation. De flydde från Estland, Lettland och Litauen i båtar av olika slag. Utmed Sveriges stränder finns fortfarande flyktbåtar kvar. Och runt om i landet finns saker sparade, som en gång packades ner inför flykten. Saker som är laddade med känslor, berättelser och minnen av personer, platser och upplevelser. Utställningen visas under hela 2023.

De som idag kan berätta om uppbrottet och flykten var barn under kriget. Deras minnen och föremål är utgångspunkten för utställningen.

De flesta som flydde från Baltikum levde resten av sina liv i exil, i Sverige eller andra länder. Många hoppades på att snart kunna återvända. Men det skulle dröja decennier innan det blev möjligt att resa tillbaka. Först 1991 kunde de baltiska staterna frigöra sig. De flesta återsåg aldrig det gamla hemmet eller vänner och anhöriga som blivit kvar.

Saker som tagits med från hemlandet fick ett särskilt värde som länkar till livet före uppbrottet och som minnen av flykten.

“Finservisen var väldigt noggrant nedpackad. Och den använde vi till vardags i början. Mamma och pappa hade ju inte råd att köpa något vardagsporslin när de kom hit, de var ju urfattiga. Man blev tillsagd att vara väldigt försiktig.” Tiit Tamme

Utställningen fokuserar på flykten över Östersjön med början i ett vardagsliv under ockupation och slut i ankomsten till Sverige och ett liv i exil.

Utställningen bygger på Sjöhistoriskas omfattande forskningsprojekt och har möjliggjorts genom generöst bidrag från museets vänförening Sjöhistoriskas vänner. Projektledare och formgivare för utställningen är Hanne Lindberg. Flykten från Baltikum 1943–1944 öppnar den 23 september.

Utställningens innehåll bygger på Mirja Arnshavs avhandlingsprojekt De små båtarna och den stora flykten: Arkeologi i spåren av andra världskrigets baltiska flyktbåtar vid Centrum för maritima studier (Cemas) och Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet samt Flyktens materialitet som finansierats med Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Utställningen öppnade den 23 september 2022 och visas under hela 2023.