Utställningen Jag räddar liv handlar om sjöräddning i Medelhavet och bygger på en prisad samtidsdokumentation som museet gjort av Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets insatser i området.

Tusentals människor tar sin flykt över Medelhavet. Svenska sjöräddare och svensk kustbevakning vet inte vad som väntar när de ger sig ut i sina båtar. Bara att deras räddningsarbete kommer att skilja liv från död. Hur närmar man sig gummibåtar överfyllda av rädda människor? Hur lugnar man panikslagna? Tröstar gallskrikande barn? Vänliga röster brukar fungera. Framsträckta händer, leenden. Och mjukisdjur till barnen.

Lyssna på intervjuerna nedan. Och missa inte vårt avsnitt av på temat.

Genom kustbevakarnas och sjöräddarnas personliga berättelser tillsammans med fotografier, filmer och föremål får besökarna lära sig mer om hur räddningsinsatser går till och vad det innebär att arbeta ombord på Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets båtar i den svåra situationen i Medelhavet. Utställningen ger perspektiv på en del av dagens sjöräddning i form av teknik, kompetens, metodutveckling och på de lagar som gäller till havs.

Sjöräddning är en viktig del i sjöfartens historia. Och är en viktig del även i dagens sjöfart.

- Vi vill berätta om de erfarenheter dessa sjöräddare tar med sig i det fortsatta arbetet i Sverige. Om hur en humanitär insats kan hjälpa oss den dagen vi själva är i sjönöd. Det här är också ett sätt att berätta om vad som sker i världen. Flykten, hur tragisk den än är, visar att det fortfarande är haven som förbinder människor. Havet är livsviktigt men också livsfarligt, säger Hans-Lennart Ohlsson, museichef på Sjöhistoriska museet. 

Jag räddar liv visas till våren 2020. Utställningen är producerad  i samarbete med Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet och med bidrag från Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Filmer från Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet

"46 räddade vid första uppdraget" Film från Sjöräddningssällskapet
"KBV 477 på uppdrag i Medelhavet" Film från Kustbevakningen