Här hittar du mycket av det som är essensen i Sjöhistoriska - bland annat ett urval modeller av krigsfartyg.

Ur samlingarna: Livboj från Ulven

Ur samlingarna: Livboj från Ulven

Livboj som tillhört ubåten Ulven. Identifikationsnr O 08815. Den 16 april 1943 gick HMS ULVEN på en mina och förolyckades. Samtliga 33 besättningsmän omkom. Ulvenkatastrofen utgör Sveriges hittills största ubåtsolycka. Läs mer om livbojen på DigitaltMuseum.

När Sjöhistoriska skulle byggas var ett av kraven att det skulle finnas plats för museets stora samling av örlogsmodeller. Modellerna berättar om svenska flottans fartyg från 1700-talet fram till idag. Här finns 1700-talsfregatter, kanonslupar, ubåtar och moderna korvetter. En av modellerna tros vara byggd under sent 1600-tal.

I utställningen visas också autentiska föremål, bland annat från ubåten Ulven som förliste utanför Göteborg 1943. Ulven var ute på övningsuppdrag och gick på en tysk mina. 33 man omkom. När Ulven förliste slet sig telefonbojen, den boj som skickas upp till ytan när en ubåt sjunker. Bojen hittades fler dagar senare och visas nu i Klart skepp!

Relaterat material: