Följ med när Ostindiska Compagniet kastar loss med slutdestination Kanton. 
Visningen, i fyra delar, sändes live på Sjöhistoriskas Facebook 24-27 mars 2020.

Välkommen ombord!