""

Sjöhistoriskas Vänner stödjer aktivt museets verksamhet för att bevara och sprida kunskap om det svenska maritima kulturarvet. Vänföreningens årliga ekonomiska stöd innebär att museet kan utvecklas, gåde fysiskt och digitalt, och vara ett attraktivt och intresseväckande museum för vuxna och barn, stockholmare och turister. 

Sjöhistoriskas Vänner är också en länk för att nå en bredare publik som vill upptäcka Sjöhistoriskas unika samlingar och ta del av hur svensk sjöfart utvecklats och format dagens samhälle. 

Våra medlemmar får gratis entré till Statens maritima och transporthistoriska museer i Stockholm och Karlskrona och medlemsrabatter i museibutiken, restaurangen och för barn- och ungdomsaktivieter. Sjöhistoriska Vänner får även VIP-inbjudningar till specialarrangemang, inspirerande föredrag samt möjlighet att delta i spännande medlemsresor. 

Vill du också vara med och stödja Sjöhistoriska museet? Välkommen att bli vår vän!

Läs mer om hur du blir medlem

Kontakta vänföreningen

Sjöhistoriskas vänner
Box 27 131
102 52 Stockholm

Telefon: 08-519 558 85
E-post: foreningen.sjohistoriska@smtm.se

Följ oss gärna på:

Instagram: Sjöhistoriskas vänner
Facebook: Sjöhistoriskas vänner