Årsboken kommer ut vartannat år och delas ut till medlemmar som är registrerade vid tidpunkten för årsbokens publicering.

Årsboken skickas hem till medlemmar som bor utanför Stockholm. Medlemmar som bor i Stockholmsområdet hämtar boken i Sjöhistoriska museets butik. 2020 års bok lanserades i mitten av november. Med tanke på pandemin valde vi att inte göra en stor boklansering på museet, för att undvika smittspridning. 

Föreningen har uppdaterat sitt tidigare beslut att årsböckerna kommer finnas under begränsad tid för uthämtning, till att finnas tillgängliga för uthämtning under två år från lanseringen. Hämtar man inte ut boken inom två år så finns den att köpa i museibutiken till medlemsrabatt. De som bor utanför Storstockholmsområdet fick boken hemskickad i december 2020. De som bor utomlands behöver beställa och betala för frakten eller be en vän hämta ut boken.

Årsboken kan hämtas i butiken när museet öppnat igen. Vid frågor kontakta museets butik på bok@smtm.se eller 08-519 549 25, mån-fre kl 10-17. 

Här finner du förteckning över tidigare årsböcker.

Bli gärna medlem och få årsboken på köpet!

 

 

Marinmålarna - skeppet, havet och sjömannen i konsten från Jacob Hägg till Lars Lerin, årsbok 2020

I detta rikt illustrerade verk ger ett stort antal svenska skribenter och konstkännare intressanta infallsvinklar på den marina konsten och livets villkor till sjöss. 

Livet till sjöss har inspirerat många konstnärer genom historien. Under 1600-talet blev marinmålningarna en egen genre i Nederländerna, och under 1700-talet i Frankrike och England var det populärt med motiv av dramatiska och fasansfulla sjöslag och skeppsbrott. I Sverige inspirerades målare som Johan Tietrich Schoultz, Jacob Hägg, Herman af Sillén och Marcus Larson av genren. Deras uttrycksfulla oljemålningar visar fartyg i nöd, ett obevekligt hav, människans kollektiva fasa och hennes underordning av naturen.

Bakgrunden till de marina konstverkens tillkomst var dubbel. Dels handlade det för konstnären om att exakt återge fartyg i porträttets form, såväl inom det civila som det militära ofta var det beställningsverk från staten eller skeppsredare. Dels målade han (för det var nästan alltid en han) motiv och stämningar som väckte en mer känsloorienterad upplevelse hos betraktaren.Men i sin vidaste bemärkelse omfattar den marina konsten så mycket mer. Anna Palm de Rosa målade finstämda akvareller från Stockholm, Gotland, Skagen och främmande hamnar, Adolf Nordling tecknade dagbok i form av blyertsskisser. J.A.G. Acke och Roland Svensson frammanade färgstarka, saltstänkta bilder av skärgårdslandskapet, Eugène Jansson sig själv i blå målningar från flottans badhus. GAN avbildade maskulina sjömän i kubistisk form och Lars Lerin ensamma matroser i ett svart och fruset landskap.

I Marinmålarna. Skeppet, havet och sjömannen i konsten, från Jacob Hägg till Lars Lerin, ger ett stort antal svenska skribenter och konstkännare olika infallsvinklar på den marina konsten. Genom personligt färgade texter och noga utvalda konstverk, hämtade från Sjöhistoriska museets arkiv och många andra källor, växer en fördjupad bild fram av villkoren till sjöss, det dagliga slitet för brödfödan, den obändiga visionen och det självutlämnande, konstnärliga uttrycket.

Författare: Björn Marten, Carina Engelhardt Önne, Carl-Johan Olsson, Claes-Göran Wetterholm, Claes Moser. 

Köp tidigare årsböcker

Äldre årsböcker och annan nautisk litteratur kan köpas i Sjöhistoriska museets butik.