Ditt medlemskap i Sjöhistoriskas Vänner innebär att du är med och bidrar till Sjöhistoriska museets verksamhet och deltar i bevarandet av svensk sjöfartshistoria. Gå med 2021 och få årsboken "Marinmålarna - skeppet, havet och sjömannen i konsten från Jacob Hägg, till Lars Lerin" på köpet!

Medlemsförmåner

  • Fri entré till Sjöhistoriska, Vasamuseet, museifartygen och Marinmuseum i Karlskrona under allmän öppettid.  
  • Sjöhistorisk Årsbok. Utkommer vartannat år och behandlar sjöfarts- och sjökrigshistoria samt Sjöhistoriska museets verksamhet.
  • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang på Sjöhistoriska museet.
  • 10 % rabatt i museets butik (gäller ej kommissionsvaror).
  • I familjemedlemskap går barnen gratis i Skaparverkstaden.
  • Barn till medlemmar får 10 % rabatt på kursavgift i Seglarskolan.
  • 20 % rabatt på lokalbokningar. 

Medlemsavgift 2021

Årlig medlem: 200 kr (gäller kalenderår)
Familjemedlemskap, 2 vuxna samt deras barn t o m 18 år: 350 kr (gäller kalenderår)
Ständig medlem: 2 000 kr
Bankgirokonto: 106-4567
Swish: 1233769262

Var noga med att ange namn, adress samt e-postadress vid betalning. Vi använder främst e-post för utskick av nyhetsbrev från vänföreningen och museet.

Medlemskap i gåva

Du kan även ge bort ett medlemskap i gåva. Märk då betalningen med "Gåva medlemskap" och ange namn och adress till den nya medlemmen. Meddela samtidigt vänföreningen (se kontaktuppgifter här nedan) om ni önskar att vi skickar välkomstbrevet och medlemskortet till den nya medlemmen eller till er, för egen överlämning till vännen. Vill ni överlämna gåvan själv så behöver vi även er adress.

 

Hantering av personuppgifter

Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Box 27131, 102 52 Stockholm.

Rättelser görs till medlemskontakt.

Medlemskontakt

Maria Sandström
Telefon: 08-519 558 85
E-post foreningen.sjohistoriska@smtm.se