Ditt medlemskap i Sjöhistoriskas Vänner innebär att du är med och bidrar till Sjöhistoriska museets verksamhet och deltar i bevarandet av svensk sjöfartshistoria. Gå med 2022 och få årsboken Klart skepp! Svenska flottan i krig och fred under 500 år på köpet! 

Medlemsförmåner

  • Fri entré till Sjöhistoriska och Marinmuseum (när de ev tar inträde) samt Vasamuseet.
  • Sjöhistorisk Årsbok. Utkommer vartannat år och behandlar sjöfarts- och sjökrigshistoria samt Sjöhistoriska museets verksamhet.
  • Inbjudan till vernissager och specialarrangemang på Sjöhistoriska museet.
  • 10 % rabatt i museets butik. I december 2022 är det 20 % julrabatt! (gäller ej kommissionsvaror)
  • I familjemedlemskap går barnen gratis i Skaparverkstaden.
  • Barn till medlemmar får 10 % rabatt på kursavgift i Seglarskolan.
  • 20 % rabatt på betalprogram i museets regi.
  • 20 % rabatt på lokalbokningar.  

Medlemsavgift 2022

Årlig medlem: 300 kr (kalenderår 2022).
Familjemedlemskap, 2 vuxna samt deras barn t o m 18 år: 500 kr (kalenderår 2022).
Ständig medlem: 3 000 kr
Bankgirokonto: 106-4567
Swish: 1233769262
Viktigt: Var noga med att ange namn, adress samt gärna e-postadress vid betalning!

Vi använder främst e-post för utskick av nyhetsbrev från vänföreningen och museet. 

Medlemskap i gåva

Du kan även ge bort ett medlemskap i gåva. Märk då betalningen med "Gåva medlemskap" och ange namn och adress till den nya medlemmen. Meddela samtidigt vänföreningen (se kontaktuppgifter här nedan) om ni önskar att vi skickar välkomstbrevet och medlemskortet till den nya medlemmen eller till er, för egen överlämning till vännen. Vill ni överlämna gåvan själv så behöver vi även er adress.

 

Hantering av personuppgifter

Genom att betala medlemsavgift så godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi registrerar bara uppgifter som medlem själv lämnar, såsom namn, postadress, e-postadress och betalningar samt de medlemsprogram de väljer att delta i. Varje medlem ges ett unikt medlemsnummer. Uppgifterna används för utskick om medlemsaktiviteter, ekonomisk administration och dokumentation i enlighet med samarbetsavtal med Statens maritima museer och arkivplan. Medlemsregistret används inte för marknadsföring och lämnas inte ut till tredje land. Vi prioriterar skyddet av all information du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

Medlem har rätt att få utdrag ur registret avseende sig själv. Detta är kostnadsfritt om du gör det max en gång per år. En begäran om registerutdrag ska vara undertecknad och skickas per post.  För utdrag ur registret skicka begäran skriftligen till Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm, Box 27131, 102 52 Stockholm.

Rättelser görs till medlemskontakt.

Medlemskontakt

Maria Sandström
Telefon: 08-519 558 85
E-post foreningen.sjohistoriska@smtm.se