Sjöhistoriskas Vänner - Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm - bildades 1913. Vänföreningens ekonomiska stöd ger Sjöhistoriska museet möjligheter att utvecklas och möta fler besökare och på ett lättillgängligt sätt lyfta fram svensk sjöfartshistoria, både i fysisk och i digital form.

 

Tack vare de årliga bidragen och donationerna kan museet köpa in unika föremål, arrangera nya utställningar och bevara fartyg från förr. 
Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett samlat sjöhistoriskt museum stod klart 1938. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns hos Sjöhistoriska museet.

Sjöhistoriskas Vänner förvaltar kapitalet från ett antal anknutna stiftelser med ändamål främst för örlog och handelssjöfart och säkerställer att avkastningen från dem bidrar till Sjöhistoriska museets verksamhet och utveckling. Vänföreningen arbetar som en stark partner till museet och deltar aktivt i utvecklingsarbetet.

Sjöhistoriska museet har för närvarande ca 1400 medlemmar (våren 2022).

 

Styrelsen består idag av:

Ordförande Jan Larsén, Fd CEO Strömma Turism & Sjöfart AB och Bore Lines Sverige. Tidigare ägare Strömma Kanalbolaget.

1:e vice ordf Claes Anchér, Ordförande Simsonship Sweden AB           

Skattmästare Mikael Stenbom, VD RPM Risk & Portfolio Management AB             

Ledamot Thomas Andersson, VD Stockholms Hamnar      

Ledamot Lars Boman, Advokat & Partner Morssing & Nycander

Ledamot Jan Berglöw, Vice President Special Projects Wallenius Lines                 

Ledamot Anders Hörnfeldt, Kommendörkapten Försvarsmakten        

Ledamot Ats Joorits, VD Tallink Silja             

Ledamot Cecilia Kolga, Group Relations Executive Officer Wallenius Lines                          

Ledamot Jan-Eric Nilsson, Kommendör Försvarsmakten

Ledamot Anna Risfelt Hammargren, Maritim konsult - strategi och kommunikation           

Ledamot Erland Ringblom, Tidigare bankdirektör SEB     

 

Suppleant Gustaf Myrsten, Delägare Rederi Ballerina AB

Suppleant Jan Tidelius, VD AB Endräkten     

Suppleant Peter Henricson, COO Strömma Turism & Sjöfart AB

Årsberättelse för 2021