Att bevara och bruka äldre fartyg är en komplex och kostsam uppgift. Sjöhistoriska fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg. Totalt delas en miljon kronor ut varje år, fördelat på en rad olika fartyg.

Stödet ska stimulera till insatser som gör att fartygen bevaras med en kulturhistorisk inriktning. Bidraget utgör normalt bara en mindre del av den totala kostnaden.

Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas. Ansökningsperioden är 15 januari-15 mars.

Information om fartygsstöd

Här kan du läsa mer om vad fartygsstöd är och hur ansökningsförfarandet fungerar.

Läs mer om fartygsstöd (pdf)

Ansök om fartygsstöd

Här hittar du blanketten för ansökan om fartygsstöd 

Ladda ner ansökningsblankett (pdf)

Fördelning av bidrag