Historia

De första svenska motortorpedbåtarna köptes från Italien och England. Men från 1941 började de byggas i Sverige, främst vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö. Redan första året byggdes 4 båtar (T15T18), år 1942 ytterligare 6 (T21T26) och 1943 5 st (T27T31). Därefter dröjde det till 1951 med den nya serien T32T40. Dessa var betydligt större än de tidigare båtarna och hade starkare maskineri. Fartygen hade även en så kallad stegbotten för högre fart. T46 ingick i nästa stora serie som kom 1956, T42T56. De var ytterligare något tyngre, hade samma maskineri och bestyckning men något lägre fartprestanda på ca 45 knop. Skroven var utan steg och v-formade, i stort sett som på moderna motorbåtar. Den sista i serien och också den sist byggda motortorpedbåten var T56 som sjösattes 1957 vid Örlogsvarvet i Stockholm.

T46 utrustades med tre italienska Isotta Fraschini bensinmotorer om vardera 1.500 hkr. Med ett deplacement på 43 ton kunde fartyget göra 45 knop. Bestyckningen var 2 torpedtuber och en luftvärnspjäs.

Sista gången motortorpedbåtar användes var vid en övning 1978.

När de sista motortorpedbåtarna togs ur aktiv tjänst 1975 var T46 en av dessa. Fartyget låg upplagt till 1986 då det köptes av kung Carl Gustaf, eftersom han ville att fartyget skulle bevaras och användas. Så har också skett sedan dess. T 46 K-märktes 2008. År 2020 överlämnade kungen T46 som gåva till Sjöhistoriska museet.

Fartygsfakta

Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, 1957. I tjänst till 1975. Överlämnad som gåva till Sjöhistoriska museet av kung Carl Gustaf 2020. Drivs på bareboatcharter av Föreningen motortorpedbåten T 46 Vänner. Längd: 23 m Bredd: 5,9 m Djupgående: 1,4 m Deplacement: 45 ton Huvudmaskineri: 3 st Isotta Fraschini IF184C på 1500 hk Fart: 40 knop (i nuvarande drift) Besättning: 16 man

Fotograf okänd, Sjöhistoriska museets fotoarkiv

Föreningssamarbeten

I samband med att Sjöhistoriska museet tog emot T46 från kungen hade Föreningen Motortorpedbåten T46 Vänner bildats. De fortsätter bevarandet och ser till att fartyget ännu kan användas. Hemmahamnen är Gålöbasen i Stockholms skärgård.


Länk till föreningen och fördjupningsmaterial: